Med Microsoft Power BI kan du visualisera och analysera din data och dela med organisationen. Power BI kan kopplas till en mängd olika datakällor och dataanalysen görs enkelt via verktygets interaktiva visualiseringsfunktion.

Vi kan hjälpa er med uppsättning och att bygga rapporter så att ni med hjälp av Power BI kan fatta välgrundade beslut och följa upp verksamheten.

Vi har färdiga lösningar för att köra Power BI mot Pyramid affärssystem.

Läs mer om PowerBI.